Còi của chiếc xe cấp cứu có tần số âm 261Hz. Nếu xe chạy với vận tốc 100km/h thì một người đứng...

Còi của chiếc xe cấp cứu có tần số âm 261Hz. Nếu xe chạy với vận tốc 100km/h
thì một người đứng bên đường sẽ nghe được âm với tần số bao nhiêu? Xét trong 2
trường hợp:
a. Người ở phía trước xe cấp cứu.
b. Người ở phía sau xe cấp cứu.
Cho rằng, vận tốc sóng âm trong không khí là v = 340m/s.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
bluemaniac Góc hợp bởi hai hướng di chuyển của máy thu âm A, B Sóng cơ 1
SuMmer Giá trị của a và f lần lượt là Sóng cơ 1

Quảng cáo

Top