Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Một quả bóng lăn xuống một ngọn đồi có chiều cao thẳng đứng 15m.
Một quả bóng lăn xuống một ngọn đồi có chiều cao thẳng đứng 15m. Bỏ qua ma sát
a) Tính thế năng của quả bóng khi nó ở trên đỉnh đồi
b) Tính vận tốc quả bóng khi chạm đến đáy đồi
 
Một thợ lặn nặng 80kg nhảy từ vách đá 10m xuống biển
Một thợ lặn nặng 80kg nhảy từ vách đá 10m xuống biển. Tìm thế năng của thợ lặn ở đỉnh vách đá và khi anh ta ờ dưới nước 2m, lấy mực nước biển làm mốc thế năng.
 
Một chiếc xe đồ chơi khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu ở điểm A
Một chiếc xe đồ chơi khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu ở điểm A, biết r=20cm, g=10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Tìm thế năng tại A, B, C, D, E. Chọn gốc thế năng là mặt phẳng nằm ngang
nc_ohc=IH8Aq54-W_4AX-Q60cf&_nc_ht=scontent. Fsgn2-1.jpg
 
Từ độ cao 8m so với mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 1,4kg với vận tốc 21,6km/h
Bài toán
Từ độ cao 8m so với mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 1,4kg với vận tốc 21,6km/h. Lấy g =10m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Xác định
a/ Cơ năng ban đầu của vật
b/ Độ cao cực đại mà vật đạt được
c/ Vận tốc cực đại mà vật đạt được
d/ Khi rơi xuống độ cao 5m thì vận tốc của vật là bao nhiêu?
 
Xem các bình luận trước…
$v_0=6$ m/s. Chọn mốc tính thế năng ở mặt đất. Do bỏ qua lực cản không khí nên cơ năng được bảo toàn.
a, Cơ năng ban đầu ${\rm{W}} = \dfrac{1}{2}mv_0^2 + mg{h_0} = 137,2$ J.
b, Bảo toàn cơ năng: ${\rm{W}} = mgh_{\max}$ tính được $h_{\max}$.
c, Bảo toàn cơ năng: ${\rm{W}} = \dfrac{1}{2}mv_{\max}^2$ tính được $v_{\max}$.
d, Bảo toàn cơ năng ${\rm{W}} = \dfrac{1}{2}mv^2 + mgh$ tính được vận tốc. Chú ý vật đang rơi xuống nên nếu chọn trục $Ox$ hướng lên thì $v$ mang dấu âm.
 
Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là :
Bài toán: Trong phản ứng tổng hợp hêli $${}_3^7Li+{}_1^1H \to {}_2^4He+{}_2^4He.$$ Biết $m_{Li}=7,0144u; m_H=1,0073u ; m_{He4}=4,0015u ; 1u=931,5 MeV/c^2 $. Nhiệt dung riêng của nước là $c=4,19kgJ/kg.k^{-1}$. Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là :
A. $4,25.10^5kg$
B. $5,7.10^5 kg$
C. $7,25.10^5kg$
D. $9,1.10^5kg$
 
Xem các bình luận trước…
Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa lần lượt là 0,20 mm và 0,15 mm. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn (n là số nguyên).
A. x=0,6n+0,3mm
B. x=0,8n+0,3mm
C. x=1,05n+0,525mm
D. x=0,6n mm
 

Quảng cáo

Top