Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
nhd681
nhd681
  1. Sóng cơ
Còi của chiếc xe cấp cứu có tần số âm 261Hz. Nếu xe chạy với vận tốc 100km/h thì một người đứng...
Còi của chiếc xe cấp cứu có tần số âm 261Hz. Nếu xe chạy với vận tốc 100km/h
thì một người đứng bên đường sẽ nghe được âm với tần số bao nhiêu? Xét trong 2
trường hợp:
a. Người ở phía trước xe cấp cứu.
b. Người ở phía sau xe cấp cứu.
Cho rằng, vận tốc sóng âm trong không khí là v = 340m/s.
 
Tỷ số động năng của hạt proton và hạt $\alpha $ là?
Bài toán
Bắn hạt $\alpha $ vào hạt nhân nguyên tử ${N_{7}}^{14}$ đứng yên, cho ta hạt proton và hạt nhân X. Các hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc, cho khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối A của nó. Tỷ số động năng của hạt proton và hạt $\alpha $ là?

Đáp số $\dfrac{1}{81}$
 
Xem các bình luận trước…
$P_P+P_O=P_a\Leftrightarrow \sqrt{2m_pK_P}+\sqrt{2m_OK_O}=\sqrt{3m_aK_a}$. Chỗ này bạn tương đương sao được vì bảo toàn động lượng có dấu vecto mà
Hai hạt này chuyển động với cùng vecto vận tốc nên hạt anpha và hai hạt tạo ra sau phản ứng óc véc tơ trùng giá. Nên dấu vecsto cùng dấu với biểu thức luôn. Bài của bạn cũng làm như thế còn gi?:D
 
Hai hạt này chuyển động với cùng vecto vận tốc nên hạt anpha và hai hạt tạo ra sau phản ứng óc véc tơ trùng giá. Nên dấu vecsto cùng dấu với biểu thức luôn. Bài của bạn cũng làm như thế còn gi?:D
Ờ ý mình là khi AD định luật bảo toàn năng lượng nên để dấu vectơ. Nếu không để dấu vectơ thì nhiều bạn sẽ nhầm lẫn trong các trường hợp khác.
 
Kết luận nào sau đây sai? Một con lắc đơn đang dao động xung quanh một điểm treo cố định, khi chuyển động qua vị trí...
Câu hỏi: Kết luận nào sau đây sai? Một con lắc đơn đang dao động xung quanh một điểm treo cố định, khi chuyển động qua vị trí cân bằng
A. Tốc độ cực đại.
B. Li độ bằng 0.
C. Gia tốc bằng không.
D. Lực căng dây lớn nhất
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong mặt phẳng thẳng đứng ở trong trường trọng lực thì
Câu hỏi: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong mặt phẳng thẳng đứng ở trong trường trọng lực thì
A. Không tồn tại vị trí để trọng lực tác dụng lên vật nặng và lực căng của dây có độ lớn bằng nhau.
B. Không tồn tại vị trí để trọng lực tác dụng lên vật nặng và lực căng của dây cân bằng nhau.
C. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây
D. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, lực căng của dây có độ lớn cực tiểu
Đáp án B.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Khi con lắc đơn dao động điều hòa qua vị trí cân bằng thì
Câu hỏi: Khi con lắc đơn dao động điều hòa qua vị trí cân bằng thì
A. Lực căng dây có độ lớn cực đại và lớn hơn trọng lượng của vật.
B. Lực căng dây có độ lớn cực tiểu và nhỏ hơn trọng lượng của vật.
C. Lực căng dây có độ lớn cực đại và bằng trọng lượng của vật.
D. Lực căng dây có độ lớn cực tiểu và bằng trọng lượng của vật
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai?
Câu hỏi: Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai?
A. Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có có độ lớn của nhỏ hơn trọng lượng của vật.
B. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật.
C. Chu kỳ dao động của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó.
D. Khi khi góc hợp bởi phương dây treo con lắc và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả năng sẽ tăng
Đáp án B.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Xét một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Khi lực căng của sợi dây có giá trị bằng độ lớn...
Câu hỏi: Xét một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Khi lực căng của sợi dây có giá trị bằng độ lớn trọng lực tác dụng lên con lắc thì lúc đó
A. Lực căng sợi dây cân bằng với trọng lực.
B. Vận tốc của vật dao động cực tiểu.
C. Lực căng sợi dây không phải hướng thẳng đứng.
D. Động năng của vật dao động bằng nửa giá trị cực đại.
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Lực căng của sợi dây có giá trị lớn nhất khi vật...
Câu hỏi: Một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Lực căng của sợi dây có giá trị lớn nhất khi vật nặng qua vị trí
A. Mà tại đó thế năng bằng động năng.
B. Vận tốc của nó bằng 0.
C. Cân bằng.
D. Mà lực kéo về có độ lớn cực đại.
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản)?
Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản)?
A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.
B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần.
C. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây.
D. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa.
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một con lắc đơn có chiều dài $l$, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc ${{\alpha...
Câu hỏi: Một con lắc đơn có chiều dài $l$, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$. Khi vật đi qua vị trí có ly độ dài s, nó có vận tốc là v. Khi đó, ta có biểu thức:
A. $g\alpha _{\max }^{2}{{l}^{2}}-{{v}^{2}}l-g{{s}^{2}}=0$
B. $g\alpha _{\max }^{2}{{l}^{2}}-{{v}^{2}}l+g{{s}^{2}}=0$
C. $g\alpha _{\max }^{2}{{l}^{2}}+{{v}^{2}}l-g{{s}^{2}}=0$
D. $\alpha _{\max }^{2}{{l}^{2}}-{{v}^{2}}l+g{{s}^{2}}=0$
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 

Quảng cáo

Top