Vật lí

Kinh nghiệm, thủ thuật, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giảng môn Vật lí
Thanh Diệu
Thanh Diệu
Một vật có khối 410g được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 6m/s. Bỏ qua sức cản...
Bài toán
Một vật có khối 410g được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 6m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2. Hỏi vật bay lên tới độ cao nào để thế năng bằng 4 lần động năng
 
Tony Percy
Tony Percy
Giúp mình giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 với mình sử dụng gg dịch nên hơi khó hiểu tí
9. Cơ thể được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ ban đầu là 20 m / s. Ở độ cao nào thì động năng của cơ thể sẽ bằng năng lượng tiềm năng của nó suy ra từ điểm ném?
10. Một cơ thể có khối lượng 10 kg, di chuyển dưới lực của lực không đổi, tăng tốc độ của nó từ 5 m / s lên 25 m / s. Lực lượng đã làm gì?
11. Một viên đạn 10 g bắn từ một khẩu súng trường thẳng đứng lên với tốc độ 1000 m / s rơi xuống đất với tốc độ 50 m / s. Những công việc đã được thực hiện bởi lực cản không khí trong quá trình bay của quả bóng?
 
9. Cơ thể được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ ban đầu là 20 m / s. Ở độ cao nào thì động năng của cơ thể sẽ bằng năng lượng tiềm năng của nó suy ra từ điểm ném?
10. Một cơ thể có khối lượng 10 kg, di chuyển dưới lực của lực không đổi, tăng tốc độ của nó từ 5 m / s lên 25 m / s. Lực lượng đã làm gì?
11. Một viên đạn 10 g bắn từ một khẩu súng trường thẳng đứng lên với tốc độ 1000 m / s rơi xuống đất với tốc độ 50 m / s. Những công việc đã được thực hiện bởi lực cản không khí trong quá trình bay của quả bóng?
Bạn viêt làm người khác khó hiểu quá mình hiểu mỗi câu 10. Tìm công của lực ma sát; áp dụng công thức biến thiên động năng công của lực ma sát : Ams = 1/2.(0,01). 1000^2-1/2.(0,01). 50^2.
phiền bạn viết lại câu trả lời
 
Một lò xô có độ cứng K=10n/m có thể chuyển động dọc theo trục nằm ngang, một đầu cố định một đầu...
Một lò xô có độ cứng K=10n/m có thể chuyển động dọc theo trục nằm ngang, một đầu cố định một đầu treo vật có khối lượng m=200g. Lấy g=10m/s
a) Bỏ qua ma sát kéo vật đến vị trí lò xo dãn 6(cm) và thả nhẹ cho vật chuyển động. Hãy xác định:
- Động năng của vật ở vị trí lò xô không biến dạng đầu tiên
- Vận tốc của vật khi đi được quãng đường s=32cm
b) Nếu ma sát giữa vật và trục là 0,1 thì động năng của vật ở vị trí lò xô không biến dạng lần đầu tiên có giá trị bảo nhiêu
 
Giúp mk tìm đáp án đề vật lý 12 , chương sóng điện từ
Câu 31 : Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Một tử trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận ,
B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường ở các điểm lân cận ,
C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cũng có các đường sức là những đường cong khép kín ,
D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kin bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên
Câu 32 : Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường ?
A. Khỉ một điện trường biển thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xảy ,
B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong .
C. Khi một từ trường biên thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường .
D. Từ trường xoáy có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện ,
Câu 33 : Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện tử trưởng ?
A. Một tử trưởng biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm lân cận .
B. Một điện trưởng biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận .
C. Điện trường và từ trường xoáy có các đường sức là đường cong kin . .
D. Đưởng sức của điện trưởng xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biển thiên .
Câu 34 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường ?
A. Điện trường trong tụ điện biến thiên sinh ra một từ trường giống từ trường của một nam châm hình chữ U .
B. Sự biến thiên của điện trường giữa các bản của tụ điện sinh ra một từ trường giống từ trường được sinh ra bởi dòng điện trong dây dẫn nối với tụ .
C. Dòng điện dịch là dòng chuyển động có hướng của các điện tích trong lòng tụ điện ,
D. Dòng điện dịch trong từ điện và dòng điện dẫn trong dây dẫn nối với tụ điện có cùng độ lớn, nhưng ngược chiều .
Câu 35 : Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện tử là không đúng ?
A. Sóng điện từ truyền trong mọi môi trường vật chất kể cả chân không ,
B. Sóng điện tử mang năng lượng
C. Sóng điện từ có thể phàn xạ, khúc xạ, giao thoa
D. Sóng điện tử là sóng dọc, trong quá trình truyền các vectơ Bvà Ế vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Câu 36 : Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng ?
A. Nguồn phát sóng điện từ rất đa dạng, có thể là bất cứ vật nào tạo điện trường hoặc từ trường biến thiên ,
B. Sóng điện tử mang năng lượng
C. Sóng điện tử có thể bị phản xạ khúc xạ, giao thoa
D. Tốc độ lan truyền sống điện tử trong chân không bằng tốc độ ánh sáng .
Câu 37 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện tử ?
A. Khi một diện tích điểm dao động thì sẽ có điện tử trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng .
B. Diện tích dao động không thể bức xạ sóng điện tử ,
C. Tần số của sóng điện từ chỉ bằng nửa tần số điện tích dao động .
D. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với tốc độ ánh sáng trong chân không .
Câu 38 : Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ Bvà vectơ E luôn luôn
A. Dao động ngược pha với nhau .
B. Trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng .
C. Dao động cùng pha với nhau ,
D. Biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian .
Câu 39 : Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện tử là không đúng ?
A. Sóng điện tử là sông ngang
B. Sóng điện từ mang năng lượng
C. Sóng điện tử có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa .
D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không .
Câu 40 : Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện tử là không đúng ?
A. Sóng điện từ là sóng ngang ,
B. Sóng điện từ mang năng lượng .
C. Sóng điện tử có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa .
D. Vận tốc sóng điện tử gần bằng vận tốc ánh sáng .
Câu 41 : Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ ?
A. Mang năng lượng .
B. Là sóng ngang .
C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản .
D. Truyền được trong chân không
 
Mong mọi người giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với
Bài toán
Mạch dao động lí tưởng có dòng điện qua cuộn dây là i=10cos10^6t(mA). Điện lượng lớn nhất chuyển qua tiết diện dây dẫn trong thời gian ∆t= pi10^-6(s) là:
A. $10^{-8}$C.
B. $2.10^{-8}$C.
C. $0,75.10^{-8}$C.
D. $0,5.10^{-8}$C.
 
diadia
diadia
làm thế nào ạ
Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy tìm

a. Động năng, thế năng, cơ năng của hòn đá lúc ném.

b. Tìm thế năng của hòn đá ở vị trí cao nhất và suy ra độ cao cực đại

c. Động năng của hòn đá sau khi ném 2s
 
h_tranggg
h_tranggg
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 20 m/s từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế...
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 20 m/s từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc v từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 10m/s2 .

a/ Xác định độ cao cực đại mà vật đạt được .

b/ Ở độ cao nào vật có động năng bằng thế năng .

c/ Xác định vận tốc của vật khi chạm đất. Thời gian kể từ khi ném vật đến khi vật chạm đất bằng
 
Dòng điện trong cuộn sơ cấp liệu có lớn - gây nóng và cháy dây?
Thưa mọi người, em có một câu hỏi là tại sao máy biến áp là thiết bị chuyển đổi điện áp 2 chiều. Nhưng tại sao khi đặt điện áp vào 2 đầu cuộn sơ cấp mà không gây chập mạch?

Vì điện trở nhỏ - nên dòng điện trong dây cuộn sơ cấp rất lớn phải không ạ?

Lấy ví dụ: Mình dùng điện áp 220v ac chuyển xuống 5v, thông thường cuộn sơ cấp có điện trở vài ohm thì có thể hư cầu chì (10A) đặt ở đường dây cuộn sơ cấp phải không ạ?

Em đang học lớp 9 - vừa mới học Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mà ngại hỏi cô giáo quá ạ.
 
Trieu03
Trieu03
Hỏi vật dừng lại ở vị trí cách lò xo không biến dạng là bao nhiêu
Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang có k=500n/m m=50g hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,3 kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 1 cm rồi thả nhẹ hỏi vật dừng lại ở vị trí cách lò xo không biến dạng là bao nhiêu
 
Một con lắc lò xo nằm ngang có k=500n/m m=50g hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,3 kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 1 cm rồi thả nhẹ hỏi vật dừng lại ở vị trí cách lò xo không biến dạng là bao nhiêu
Vật dừng lại ở vị trí mà tại đó : Fms = Fđh <=> 0.3. M. G = k. X từ đó tìm được x = 0,03cm p/s : k gì mà lớn dữ
 
M
Miu2004
Thầy cô giải giúp em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thi học kỳ này với!
Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm, độ cứng 240N/m được đặt nằm ngang nhờ một giá đỡ. Một đầu gắn vào trục quay thẳng đứng, đầu còn lại gắn vào quả cầu 20g. Quay đều là xo quanh trục, người ta thấy lò xo dài 32cm. Hãy xác đinh:
a. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo?
b. Số vòng quay của lò xo?
(em thấy câu b thiếu thiếu gì đó thì phai)
 

Tài liệu mới

Top